Globen

Byggteknik på hög höjd

Tecnoresolut hjälper till att utreda Globens klimatskydd.  Arbetet görs i tätt samarbete med Dry-IT. Det finns en önskan från SGF och brukaren Liveit att få Globen mer tät. Globen utsetts för en extrem klimatpåverkan och effekterna av vind och sol i kombination med vatten samt inre och yttre termik har inte utretts. Under ett års tid har effekterna av detta mätts och utvärderats och åtgärder har vidtagits och projekterats. Delar som utretts är rökluckor, fasadens noder och element, övre kalotten och fönster. Tecnoresolut bistår med projektering och byggteknisk kompetens.

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kontaktperson